Kontakty

Inšpekčná organizácia zaoberajúca sa kontrolou a certifikáciou v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby

Sídlo:

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

tel. a e-mail oddelenie kontroly:

+421-903 448 043

 

kontrola@naturalis.sk

tel. a e-mail oddelenie certifikácie:

+421-915 144 779

certo@naturalis.sk

fax: +421-2-3300 4233

 

 

riaditeľ:

Ing. Jaroslav Drobný

kontrola:

Ing. Jarmila Drobná, PhD.

 

Ing. Vladimír Cabuk

 

Ing. Jana Gregušová

 

Ing. Lucia Ježovičová

 

Ing. Peter Kulich

 

Ing. Michaela Kupcová

 

 

Ing. Boris Václav, PhD.

certifikácia:

Ing. Jaroslav Drobný


Ing. Andrea Gergelyiová


Ing. Michal Baričič
Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16