Partneri

 

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - MPRV SR www.mpsr.sk

 

  • Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky – ÚKSÚP www.uksup.sk

 

  • Slovenská národná akreditačná služba – SNAS www.snas.sk

 

  • EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva www.ecotrend.sk

 

Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16