WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM, Ltd., Humenne that they are...

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM, s.r.o., Humenné zistila, že obchoduje s veľkým objemom tovaru...