Informácia o zmene registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby od 01.04.2023

Informujeme prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a záujemcov o registráciu do systému, že v zmysle zákona č. 58/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. sa od 01.04.2023 ruší povinnosť výkonu vstupného preverenia pred registráciou nového prevádzkovateľa, pri registrácii novej činnosti alebo prevádzky už registrovaného prevádzkovateľa a pri…

Verejná databáza ekologických certifikátov

Od 01.01.2023 dochádza k zásadnej zmene vo vydávaní a zverejňovaní certifikátov. Podľa platnej legislatívy sa certifikáty vydávajú v systéme TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology). Z tohto dôvodu po spracovaní žiadosti o vydanie certifikátu a vystavení certifikátu v internom informačnom systéme inšpekčnej organizácie Naturalis SK, s.r.o. prebehne obojstranná komunikácia so systémom TRACES NT, ktorý prevádzkovateľa a certifikát zaeviduje a pridelí mu…

Žiadosť o skrátenie obdobia konverzie

Oznamujeme prevádzkovateľom, že podľa posledného usmernenia príslušného orgánu je potrebné podať  Žiadosť o skrátenie obdobia konverzie najprv inšpekčnej organizácii (IO). Po vykonaní kontroly a vypracovaní stanoviska, ktoré doručí IO prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ pošle ďalšiu žiadosť na ÚKSÚP spolu so všetkou dokumentáciou, uvedenou vo Vykonávacom nariadení komisie (EÚ) 2020/464, článok 1. Tlačivo IO Žiadosť o skrátenie obdobia konverzie je zverejnená v časti Tlačivá/…

Použitie zvierat z neekologického chovu

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, Príloha II, časť II, ods. 1, bod 1.3.4.4 upozorňujeme prevádzkovateľov so zaregistrovanou činnosťou živočíšna výroba, že je potrebné žiadať ÚKSÚP o udelenie výnimky na nákup všetkých kategórií neekologických zvierat vrátane plemenných samcov a v akomkoľvek množstve, t. j. aj pri doposiaľ nerodiacich samiciach do 10…

Informácia o zmene registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby od 01.01.2022

Informujeme nových záujemcov o registráciu do systému ekologickej poľnohospodárskych výroby, že v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v zn. n. p. je podmienkou registrácie v registri prevádzkovateľov odporúčanie inšpekčnej organizácie na základe vykonaného vstupného preverenia. Prevádzkovateľ, ktorý chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, predkladá žiadosť o vykonanie vstupného preverenia inšpekčnej…