Verejná databáza ekologických certifikátov

Od 01.01.2023 dochádza k zásadnej zmene vo vydávaní a zverejňovaní certifikátov. Podľa platnej legislatívy sa certifikáty vydávajú v systéme TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology). Z tohto dôvodu po spracovaní žiadosti o vydanie certifikátu a vystavení certifikátu v internom informačnom systéme inšpekčnej organizácie Naturalis SK, s.r.o. prebehne obojstranná komunikácia so systémom TRACES NT, ktorý prevádzkovateľa a certifikát zaeviduje a pridelí mu…