MAPA EPV

LOKALIZÁCIA PREVÁDZKOVATEĽOV EPV V OKRESOCH

Po prejdení myškou po ŠPZ okresu sa otvorí zoznam prevádzkovateľov hospodáriacich v danom okrese.

Prevádzkovateľ, ktorý je označený x nemá podpísanú zmluvu s IO.

 SA
BN
BB
BS
BJ
BA
BR
Bytča
CA
DT
DK
DS
GA
GL
Hlohovec
HE
IL
KK
KN
KE
KS
KA
KM
LV
LE
LM
LC
MA
MT
ML
MI
MY
NO
NR
NM
NZ
PE
PK
PN
PT
PP
PB
PO
PD
PU
RA
RS
RV
RK
SB
SC
SE
SI
SV
Sobrance
SN
SL
SP
SK
TO
TV
TN
TT
TR
TS
VK
VT
ZC
ZH
ZA
ZM
ZV
 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16