Kontakte

 

Direktor: Ing. Jaroslav Drobný

 

 

Naturalis SK, s.r.o

Trnavská Cesta 50

821 02 Bratislava

Slovakia

 

Tel.:

inspektion: +421 915 144 797

zertifikation: + 421 915 144 779

 

e-mail:

kontrola@naturalis.sk (inspektion)

certo@naturalis.sk (zertifikation)

 

Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16