Nový slovenský zákon o EPV

Od 01.06.2009 nadobúda účinnosť Zákon č. 189/2009 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Zákon umožňuje logo eko používať aj v inej farbe ako definovanej. Upravujú sa povinnosti a práva prevádzkovateľa, inšpekčnej organizácii, kontrolného orgánu a sankcie.

Vydávame nový typ certifikátu

Ak 01.01.2009 vydávame nový typ certifikátu – Certifikát výrobkov. Tento typ certifikátu sa vydáva po ukončení úplnej kontroly prevádzkovateľa danej činnosti bezplatne. Súčasťou certifikátu je príloha, na ktorej sú uvedené všetky výrobky, ktoré prevádzkovateľ produkuje/vyrába podľa zásad EP. Viac v časti – Certifikácia

LEGISLATÍVNA ZMENA K 01.01.2009

K 01.01.2009 vstupujú do platnosti nové nariadenia: Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá. Nariadenie Rady (ES) č. 967/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 834/2007. Nariadenie komisie (ES) č. 1254/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)…