Aktuality

20.03.2017

UPOZORNENIE

 

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM, s.r.o., Humenné zistila, že obchoduje s veľkým objemom tovaru (obilniny, olejniny, strukoviny). Zahájila krížovú kontrolu v spolupráci s rumunskou inšpekčnou organizáciou BioAgriCert, ktorá spochybnila pravosť predložených dokumentov (pečiatka a číslo účtu obchodného partnera na účtovných dokladoch, prepravná spoločnosť na dokumentoch o preprave). Po tomto zistení Naturalis SK upozornil prevádzkovateľa, aby pozastavil všetky transakcie s rumunským dodávateľom až do uzavretia prípadu. Slovenský prevádzkovateľ tvrdil, že ide iba o nedorozumenie a všetky potrebné dokumenty doloží. Podľa jeho vyjadrenia bol uvedený do omylu zo strany rumunského dodávateľa. Doklady však nepredložil pri ďalších kontrolách ani dodatočne, inšpektorov nevpustil do priestorov nakládky tovaru. Inšpekčná organizácia o danej situácii informovala slovenský príslušný orgán (ÚKSÚP) a ďalej komunikovala s talianskou inšpekčnou organizáciou ICEA. Pre podozrenie z porušenia predpisov a nezrovnalosti inšpekčná organizácia dňa 25.11.2016 po dohode s príslušným orgánom odobrala prevádzkovateľovi certifikát. Príslušný orgán odovzdal prípad polícii. Pretože do dnešného dňa STAVTREND TEAM, s.r.o. nekomunikuje a odmietol ďalšiu kontrolu, inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. oznámila dňa 17.03.2017 vypovedanie zmluvy o kontrole a certifikácii a navrhla príslušnému orgánu jeho vyradenie z registra.


Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16