Aktuality

06.05.2016

Požadovaná evidencia a dokumentácia k úplnej ohlásenej kontrole poľnohospodárskej výroby v EPV (RV a ŽV), vyplývajúca z požiadaviek na kontrolu

 

Pre lepšiu pripravenosť prevádzkovateľov ku kontrole zverejňujeme dokument s uvedenou evidenciou a dokumentáciou, ktorú musí každý prevádzkovateľ v RV a ŽV viesť, uchovávať a predkladať pri kontrole.

Požadovaná evidencia a dokumentácia k úplnej ohlásenej kontrole poľnohospodárskej výroby v EPV (RV a ŽV), vyplývajúca z požiadaviek na kontrolu (NK 889/2008, Hlava IV, čl. 63 - 92).


Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16