Aktuality

20.07.2016

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

 

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne prihlasujú nové pozemky, na certifikačný postup týkajúci sa certifikácie plodín s rôznym štatútom úrody.

V prípade, že sú tie isté plodiny v rôznych štatútoch úrody (EP, K, NE) a prevádzkovateľ má záujem o vydanie certifikátu s najvyšším štatútom úrody, musí pri plodinách na ornej pôde zabezpečiť, aby boli plodiny využívané rôznym spôsobom.   

Ak chce prevádzkovateľ požiadať o certifikát produkcie s najvyšším štatútom úrody z trávnych porastov (TOP, TTP), musia byť pozemky s nižšími štatútmi využívané pasením ekologických zvierat. O tomto spôsobe využitia musí byť vedená potrebná evidencia.

Ak je spôsob využitia úrody rovnaký na pozemkoch s rôznymi štatútmi, produktom sa pridelí najnižšší štatút.

V prípade nejasností je možné  pred podaním žiadosti o certifikát požiadať o konzultácie pracovníkov certifikačného oddelenia.


Aktuality

WARNING

The inspection body Naturalis SK, Ltd. found on random inspections at operator STAVTREND TEAM,...

20.03.17

UPOZORNENIE

Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s.r.o. pri náhodných kontrolách prevádzkovateľa STAVTREND TEAM,...

20.03.17

Certifikácia plodín s rôznym štatútom úrody

Opakovane upozorňujeme prevádzkovateľov s registrovanou rastlinnou výrobou, ktorí postupne...

20.07.16

Oznámenie pre žiadateľov o platbu na ekologické poľnohospodárstvo

Dňa 02.06.2016 uverejnila PPA na svojej stránke Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

06.06.16