Informácia o zmene registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby od 01.04.2023

Informujeme prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a záujemcov o registráciu do systému, že v zmysle zákona č. 58/2023 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. sa od 01.04.2023 ruší povinnosť výkonu vstupného preverenia pred registráciou nového prevádzkovateľa, pri registrácii novej činnosti alebo prevádzky už registrovaného prevádzkovateľa a pri…

Verejná databáza ekologických certifikátov

Od 01.01.2023 dochádza k zásadnej zmene vo vydávaní a zverejňovaní certifikátov. Podľa platnej legislatívy sa certifikáty vydávajú v systéme TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology). Z tohto dôvodu po spracovaní žiadosti o vydanie certifikátu a vystavení certifikátu v internom informačnom systéme inšpekčnej organizácie Naturalis SK, s.r.o. prebehne obojstranná komunikácia so systémom TRACES NT, ktorý prevádzkovateľa a certifikát zaeviduje a pridelí mu…