Žiadosť o skrátenie obdobia konverzie

Oznamujeme prevádzkovateľom, že podľa posledného usmernenia príslušného orgánu je potrebné podať  Žiadosť o skrátenie obdobia konverzie najprv inšpekčnej organizácii (IO). Po vykonaní kontroly a vypracovaní stanoviska, ktoré doručí IO prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ pošle ďalšiu žiadosť na ÚKSÚP spolu so všetkou dokumentáciou, uvedenou vo Vykonávacom nariadení komisie (EÚ) 2020/464, článok 1. Tlačivo IO Žiadosť o skrátenie obdobia konverzie je zverejnená v časti Tlačivá/…