Oznámenie k platnosti vydávaných certifikátov

Od 1. januára 2022 sa začne uplatňovať nová legislatíva EÚ pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 a súvisiacich vykonávacích a delegovaných nariadení EÚ. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1165 sa upravuje platnosť certifikátov vydaných pred 1. januárom 2022 ešte podľa článku 68 nariadenia (ES) č. 889/2008, čiže aktuálne platnej legislatívy. Na základe…