POZOR ! Zmena korešpodenčnej adresy

Oznamujeme Vám, že od 01.01.2016 sa kancelária Naturalis SK, s.r.o. sťahuje do nových priestorov na adresu: Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, na rozhraní bratislavského Ružinova a Nového Mesta. Je to naša nová korešpondenčná adresa.

Podľa výpisu z obchodného registra je stále naším sídlom Björnsonova 14, 811 05 Bratislava. Zmenu sídla podľa výpisu z OR Vám včas oznámime.