Pokračovanie záväzkov končiacich 31.12.2013 do roku 2014

Upozornenie. Nasledujúca informácia je zverejnená 30. I. 2014 na web stránke MPRV SR: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013, ktorým 5 ročný záväzok skončil  k 31.12.2013,  o pripravovanej možnosti pokračovania vykonávať  záväzky do 31.12.2014 s tým, že žiadateľ o podporu v roku 2014 dodrží všetky podmienky opatrenia neprerušene až do 31.12. 2014. Možnosť…