Zmeny v certifikácii

Od 01.01.2013 vydáva Naturalis SK, s.r.o. iba jeden druh certifikátu.

Všetky informácie a pokyny k vypĺňaniu žiadostí, požadovanej dokumentácii, označovaní výrobkov atď. nájdete v časti Certifikácia a Tlačivá/ Certifikácia.

K žiadosti o certifikáciu nie je potrebné posielať dodacie listy a certifikáty k jednotlivým surovinám. Tieto budú predmetom kontroly pri inšpekciách na mieste u jednotlivých prevádzkovateľov.