Nové! Certifikáty výrobkov z obchodovania

Certifikáty výrobkov z obchodovania Od 24.04.2012 končí vydávanie Potvrdení o kontrole podľa ISO/IEC 17020. V súlade s požiadavkami EN 45011 budú prevádzkovateľom so zaregistrovanou činnosťou obchodovanie s produktami z EPV  a dovoz produktov z EPV vydávané certifikáty výrobkov z obchodovania. Žiadosť o vydanie certifikátu výrobkovsa nachádza v časti Tlačivá/ Hromadná certifikácia. K žiadosti treba vyplniť Prílohu 1, množstvo…