Skrátenie certifikačného procesu

Od 01.08.2011 sa zrušila 15-dňová lehota na vydanie certifikátu v hromadnej aj klasickej certifikácii. To znamená, že v deň vydania rozhodnutia o certifikácii výrobku/ výrobkov sa zároveň vystavuje certifikát. Stále zostáva v platnosti, že v prípade požiadania o urýchlenie konania (treba vyznačiť v žiadosti) sa žiadosť vybavuje v deň, resp. čo najskôr od jej doručenia…