Zmeny v tlačivách žiadostí o certifikáciu výrobkov

Od 01.01.2011 je potrebné uvádzať v Prílohe 1 k žiadosti o vydanie certifikátu výrobkov aj množstvo, na ktoré sa má certifikát výrobkov vystaviť. Od 01.01.2011 musí každý žiadateľ o certifikáciu zvierat a výrobkov zo živočíšnej výroby k žiadosti priložiť aj Prehlásenie žiadateľa o nákupe zvierat. V prípade, že výrobca potravín použije pri ich výrobe vlastné suroviny,…