Skrátenie certifikačného procesu

Od 01.08.2011 sa zrušila 15-dňová lehota na vydanie certifikátu v hromadnej aj klasickej certifikácii. To znamená, že v deň vydania rozhodnutia o certifikácii výrobku/ výrobkov sa zároveň vystavuje certifikát. Stále zostáva v platnosti, že v prípade požiadania o urýchlenie konania (treba vyznačiť v žiadosti) sa žiadosť vybavuje v deň, resp. čo najskôr od jej doručenia…

Prehlásenie GMO

V časti Tlačivá – Certifikácia sa nachádza vzor Prehlásenia GMO. Prehlásenie je potrebné zaslať spolu so žiadosťou o cerifikát v prípade, že ako zložky výrobku boli použité mikroorganizmy – kvasinky, droždie, enzýmy, syridlo, mliečna kultúra.

Zmeny v tlačivách žiadostí o certifikáciu výrobkov

Od 01.01.2011 je potrebné uvádzať v Prílohe 1 k žiadosti o vydanie certifikátu výrobkov aj množstvo, na ktoré sa má certifikát výrobkov vystaviť. Od 01.01.2011 musí každý žiadateľ o certifikáciu zvierat a výrobkov zo živočíšnej výroby k žiadosti priložiť aj Prehlásenie žiadateľa o nákupe zvierat. V prípade, že výrobca potravín použije pri ich výrobe vlastné suroviny,…