zmena KÓDU INŠPEKČNEJ ORGANIZÁCIE A LOGA SPOLOČENSTVA !!!

Podľa nariadení ES o ekologickej poľnohospodárskej výrobe od 01.07.2010 vyplýva:  1. povinná zmena kódu inšpekčnej organizácie na SK-BIO-002 2.  pre určité produkty* povinné (okrem doterajších označení) aj ekologické logo EÚ. *neplatí pre produkty v konverzii a vhodné krmivá, pre produkty z tretích krajín a nespracované produkty je logo nepovinné 3. „logo ekologickej výroby Spoločenstva“ sa nahrádza „logo…