Zmena v certifikácii

Od 01.01.2010 musí každý prevádzkovateľ prihlásiť na certifikáciu všetky svoje výrobky – suroviny. Vlastné suroviny z ktorých prevádzkovateľ vyrába potravinu sa musia pred výrobou ocertifikovať. Suroviny – výrobky môže prevádzkovateľ prihlásiť na tzv. hromadnú certifikáciu, v ktorej sa vydáva Certifikát výrobkov a to zdarma. Certifikát výrobkov sa vystavuje zdarma, ak nie je požadované urýchlené konanie a certifikát sa…