Nový slovenský zákon o EPV

Od 01.06.2009 nadobúda účinnosť Zákon č. 189/2009 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Zákon umožňuje logo eko používať aj v inej farbe ako definovanej. Upravujú sa povinnosti a práva prevádzkovateľa, inšpekčnej organizácii, kontrolného orgánu a sankcie.