LEGISLATÍVNA ZMENA K 01.01.2009

K 01.01.2009 vstupujú do platnosti nové nariadenia: Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov. Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá. Nariadenie Rady (ES) č. 967/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 834/2007. Nariadenie komisie (ES) č. 1254/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)…